Zakres spraw

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego – (o zapłatę, odszkodowanie, zasiedzenie, eksmisję, sprawy o służebność)

Prawa spadkowego – (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

Prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, sprawy majątkowe małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)

Prawa karnego – (w tym też prawo karne gospodarcze, przestępstwa drogowe, wykroczenia, występuję jako obrońca w postępowaniu karnym, jak również pełnomocnik pokrzywdzonego – na etapie postępowania przygotowawczego – przed policją, bądź prokuraturą – i na etapie postępowania sądowego)

Prawa gospodarczego – (przygotowywanie umów spółek handlowych, reprezentacja w KRS, prowadzenie negocjacji, opiniowanie umów handlowych, sporządzanie opinii prawnych, zagadnienia prawa zamówień publicznych, przeprowadzenie procesu rozpoczęcia działalności gospodarczej, upadłość)

Prawa administracyjnego – (odwołania, skargi, reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami administracyjnymi)

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – (przywrócenie do pracy, odszkodowanie, odwołanie od decyzji ZUS, renta, emerytura)